Писмени преводи

Призма Транслейшънс изгради през годините многоброен екип от квалифицирани преводачи, лингвисти и филолози и вече предлага писмени преводи от / на повече от

1. Писмен превод– 1-ва група езици
английски, руски, немски, френски, испански, италиански
2. Писмен превод – 2-ра група езици
а) гръцки, румънски, украински, турски, полски, чешки, словашки
б) нидерландски, португалски, хърватски, сръбски, молдовски и др.
в) албански, унгарски, арменски, македонски
3. Писмен превод – 3-та група езици
а) арабски, иврит, шведски, датски, норвежки, фински и др.
б) китайски, японски, литовски, латвийски, корейски, естонски, грузински и др.


Всички преводи подлежат на редакторско четене, с цел постигане на максимална точност и адекватност на превода съобразно стила на текста, спазване на специфичната за областта терминология (научна, художествена, икономическа, правна, медицинска и т.н.).
ЦЕНИ
Ние се стремим да предложим най-добрата оферта за всяка поръчка, за да получите превод, който отговаря на Вашите нужди и бюджет. Цената се определя на база на няколко основни фактора:

Една преводаческа страница съдържа 1800 символа с интервалите (1500 символа без интервалите) или 30 реда по 60 знака на ред (преводачески стандарт БДС EN ISO 17100:2015). Стойността на поръчката се изчислява въз основа на общия брой символи на готовия превод (Word Count/characters with spaces). ВНИМАНИЕ: Броят на физическите страници на Вашия документ може да не е равен на броя страници, който се таксува.


Стараем се винаги да се вместим в сроковете, които ни поставяте. Поръчки с по-гъвкави срокове на изпълнение се таксуват на по-ниска цена. И обратното, спешните преводи предполагат допълнителни хонорари за извънреден труд, през почивни дни и празници, синхронизиране на работата на няколко преводача и др.
• Стандартна поръчка – 3 - 4 работни дни (до 10 стр.)
• Бърза поръчка - 24 часа (до 5 стр.)
• Експресна поръчка - до 4 часа (под 5 стр. и след потвърждение)


Законите на търсенето и предлагането диктуват по-високи цени за превод на някои езици в сравнение с други. Не е изненада, че превод от английски би струвал по-малко от превод от норвежки на български.


Документи с техническо, медицинско и специализирано съдържание предполагат по-висока цена и повече време за изпълнение в сравнение с актове за раждане, свидетелства за съдимост и др. кратки, бланкови текстове. Те изискват и по-голям опит на преводача.

Устни преводи

Ако ви трябва превод на място пред нотариус, банки, в съда или друга държавна институция, по време на бизнес срещи, преговори, конференции и други мероприятия и събития, Призма Транслейшънс ще ангажира най-подходящия за вашите цели преводач.
ВАЖНО! В много случаи, при подписване на официални документи от чужди граждани в Република България се изисква присъствието и подписът на „заклет“ преводач.
Преди да ангажираме преводач за вас, ние се уверяваме, че той/тя има необходимата правоспособност, квалификации и доказан опит.
ЦЕНИ
Цената се определя на започнат астрономически час и зависи от броя на преводачите, езика, спецификата и общата продължителност на ангажимента.

Заявете устен превод при изповядване на сделки за недвижими имоти, МПС или заверяване на пълномощни, декларации и други документи пред нотариус и ние веднага ще ви осигурим квалифициран преводач на съответния език.


Ако сте турист или пребиваващ в България чужденец, можете да ангажирате преводач за посещение на някоя институция, полиция, съд, служба „Миграция“, БТТП, НАП и др.


Това е превод с изчакване по време на бизнес срещи, официални откривания, семинари и други публични мероприятия пред неголяма публика.


Това е превод в момента на говоренето, при който се използват специални технически съоръжения (микрофон, кабина). Призма Транслейшънс ще ви съдейства компетентно с организирането на симултанен превод за вашето официално мероприятие - конференции, публични лекции, семинари или презентации с голям брой участници.