Медицински лица

Призма Транслейшънс оказва съдействие при снабдяване с необходимите документи за:
• признаване в чужбина на придобита в България професионална квалификация и/или специалност по регулирана медицинска професия
• признаване на придобита в чужбина професионална квалификация и/или специалност по регулирана медицинска професия у нас.

Тази услуга би била полезна за вас, ако сте медицинско лице (лекар, стоматолог, медицинска сестра и др.), което желае да работи в чужбина, искате да учите в чужбина или сте учили в чужбина и желаете да приравните образованието си в България и т.н.

Вие можете да ни упълномощите да получим от съответните институции (БЛС, БЗС, БАПЗГ, МЗ):
• удостоверение за придобита професионална квалификация и/или специалност
• сертификат за добра медицинска практика
• свидетелство за съдимост и др.

а след това да ги преведем, легализираме и оформим според изискванията в съответната държава.

Ако се намирате в друг град/село или в чужбина, просто се свържете с нас (контакти), за да обсъдим вашия конкретен случай.

Повече информация >>

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПРЕВОД ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ?