Легализация

Призма Транслейшънс ще ви информира за изискванията относно легализацията на съответната държава, в която ще използвате документа. Дали тя е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има сключени двустранни договори за правна помощ за освобождаване на документите от легализация с апостил или за тази държава не важи никой от тези два случая.

Документи от България за чужбина

Легализацията на български документи, за да бъдат използвани в чужбина, представлява заверка с Апостил в съответните министерства или служби. Самият Апостил представлява специален печат със заглавие „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)“, с който се потвърждава автентичността на даден официален документ.
Примери за документи, които най-често се легализират: удостоверение за раждане, за семейно положение, за граждански брак, диплома, нотариално заверена декларация, съдебни решения, пълномощни, актуално състояние, учредителен акт на фирма и др.
В Призма Транслейшънс ще проверим дали документът ви е оформен в изискуемия от съответното министерство вид, ще съобразим различните срокове и процедури, ще заплатим съответните такси в съответните институции и ще минем през целият този дълъг и понякога “сложен” процес вместо Вас.

Документи от чужбина за България

Документи от чужбина, които ще се подават в българска институция, трябва да отговарят на определени изисквания и да бъдат придружени от официален превод. След като е преведен на български език от правоспособен („заклет“) преводач, подписът на преводача трябва да бъде нотариално удостоверен в Република България (нотариална заверка на превода). За целта преводачът лично посещава нотариус и полага подписа си пред него.
Нотариална заверка на превода се изисква при сделки с недвижими имоти, когато необходимите пълномощни и декларации са заверени в чужбина, за документи на чуждестранни фирми, подлежащи на подаване в Търговски регистър, Агенция по вписванията, документи на чужденци за Дирекция „Миграция“, БТТП и др.

В Призма Транслейшънс познаваме добре изискванията и „претенциите“ на различните органи. Ние ще оформим вашия документ във възможно най-кратки срокове и с цената на минимални усилия от ваша страна, така че той да ви свърши работа.

Заверки в посолства и консулства

В отделни случаи може да се наложи вече легализирания документ или копие от него да се завери в представителство /посолство, консулство/ на съответната чуждестранна държава на територията на България. Това обикновено е необходимо за „трети“ държави, които не са членки по Хагска конвенция и нямат договори за правна помощ с България, макар това не винаги да е задължително.
Призма Транслейшънс извършва заверки на документи в посолствата и консулските служби на Казахстан, Иран, Египет, Кувейт, Катар, Сирия, Китай, Украйна, Гърция, Германия, Франция, Италия и др. Неудобството възниква от факта, че всяко от тях има своите специфични изисквания, срокове и цени, които често търпят промени.
Ние ще проучим конкретните изисквания съобразно вашите документи и целта им и ще ги заверим във възможно най-кратки срокове и с цената на минимални усилия от ваша страна.